“ Volgens een oud verhaal woont hier de Regenboogslang, die de schepper is van leven en dood:, vertelde hij. De slang heeft alles had alles geschapen, dag en nacht, eb en vloed, de manier waarop de vruchten aan de bomen groeien, de vogels hun eieren leggen en mensen en dieren hun kinderen krijgen. Mijn volk gelooft”, zei hij, dat de regenboog slang nu slaapt, daar in de heuvels, en niet gestoord wil worden. Als de slang wakker wordt, zal hij zo kwaad zijn, dat hij al het leven, dat hij geschapen heeft, weer zal vernietigen. “ Het zal wereldomvattend zijn”, vertelde de man. “ Het zal als een slang om de wereld kronkelen in alle kleuren van de regenboog.

De hier vertelde verhalen werden verteld in een aantal gedramatiseerde uitzendingen van de Australische televisie. Ze weren voorgedragen, gezongen en gedanst door Gulpilil en nog drie andere Aboriginals, maar in het Engels, in de taal dus van een andere cultuur. Omdat ik niet het risico wilde nemen de verhalen nog meer geweld aan te doen, heb ik mij vrijwel aan de tekst gehouden aan de engelse tekst, behalve daar waar die tekst letterlijk vertaald een beetje stijf aan deed. De verteller Gulpilil komt van de Mandalbingu-stam uit Noordelijk Arnhemland.

De Droomtijd. H.Rule en Stuart Goodman / Willemijn van der Helm 90-202-0249

 

-

De verhalen, zoals bij de Aboriginals worden verteld en onderwezen, spelen zich af in wat zij noemen “ de droomtijd”. De droomtijd is niet een bepaalde periode uit een grijs verleden, het is een tijdsdimensie en een andere realiteit naast die van alle dag. de droom tijd is ook nu. De meeste verhalen zijn gelijkenissen, die men kan toepassen op concrete levenssituaties en waar men lessen uit kan trekken.

 

Over het ontstaan van de aarde en het leven op aarde bestaat bij de Aboriginals deze mythe: In het begin was de aarde plat en kleurloos. Er waren geen bergen, geen rivieren en er was ook geen leven. Toen begon de Droomtijd. De aarde kwam in beweging door het te voorschijn komen van reusachtige Wezens die sinds het ontstaan van de planeet onder de aardkorst hadden liggen slapen. De Wezens zagen er uit als dieren, planten of insecten, maar ze gedroegen zich als mensen. Door hun graven en wroeten tijdens het zoeken naar water en voedsel, maakten ze met hun enorme lichamen de bergen en dalen in het landschap. In die tijd, de droomtijd dus, werd door deze mythische Wezens de basis gelegd voor de traditionele levenswijze van de Aboriginals, die hun rechtstreekse afstamming zijn. Volgens die traditie werden hun verre voorouders door de Droomtijd-Wezens onderwezen in de juiste manier van leven en de juiste manier om met de aarde en de natuur om te gaan.